ΚΟΣΚΙΝΑΣ - ΜΠΕΝΕΤΟΥ

Θέση : Παραγωγός 
Ημέρες :
Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή
Ώρα : 09:00 - 11:00