ΜΑΡΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θέση : Παραγωγός 
Ημέρες :  Τρίτη - Πέμπτη
Ώρα : 21:00 - 23:00